18-el-tunel

EL TÚNEL – 1,00 x 1,30

 (Acrílica sobre tela e betume)

amb-18-el_tunel